خانه » بایگانی برچسب : صاعقه بدنه جدید تا رادار ایرانی

بایگانی برچسب : صاعقه بدنه جدید تا رادار ایرانی

کالبد شکافی جدیدترین نسل جنگنده صاعقه؛ از بدنه جدید تا رادار ایرانی +عکس

جنگنده صاعقه 2

ساخت بدنه ای که توانایی پرواز در سرعت مافوق صوت و اجرای مانورهای پروازی یک جنگنده را برای چندهزار ساعت پرواز داشته باشد برای کشوری که قبل از آن هیچ نوع هواپیمای جنگی را تولید نکرده، از نظر کارشناسان فنی که به دشواری های چنین امری واقفند به خودی خود دستاورد بسیار ارزشمندی برای اولین گام محسوب می شود. ادامه مطلب »