خانه » مازندران در دفاع مقدس » مدیریت روایتگری مرکز حفظ آثار سپاه کربلا مازندران
مدیریت روایتگری مرکز حفظ آثار سپاه کربلا مازندران

مدیریت روایتگری مرکز حفظ آثار سپاه کربلا مازندران

کارگاه آموزشی روایتگری از سال ۸۷ تا ۹۳

سال ۸۷ ـ ساری ، محل آموزش باشگاه برق
تعداد شرکت کننده : ۲۵۲ نفر
برادران : ۲۵۲ نفر ، خواهران : ـ ، تعداد ناحیه : ۱۸ نفر

سال ۸۸ ـ رامسر ، اردوگاه شهید باهنر ، آذر ماه
تعداد شرکت کننده : ۲۹۶ نفر
برادران : ۲۵۰ نفر ، خواهران : ۴۶ ، تعداد ناحیه : ۱۸ نفر

سال ۸۸ ـ بابلسر مجتمع کوثر ، روحانیت ، بهمن ماه
تعداد شرکت کننده : ۱۱۱ نفر
برادران : ۸۸ نفر ، خواهران : ۲۳ ، تعداد ناحیه : ۱۸ نفر

سال ۸۹ ـ ساری ، اردوگاه بادله
تعداد شرکت کننده : ۸۹ نفر
برادران : ۶۵ نفر ، خواهران : ۱۴ ، تعداد ناحیه : ۱۹ نفر

سال ۹۰ ـ رامسر ، اردوگاه شهید باهنر ، آذر ماه
تعداد شرکت کننده : ۱۶۶ نفر
برادران : ۹۶ نفر ، خواهران : ۷۰ ، تعداد ناحیه : ۲۰ نفر

سال ۹۱ ـ ساری ، سالن غدیر سپاه کربلا
تعداد شرکت کننده : ۱۵۶ نفر
برادران : ۷۷ نفر ، خواهران : ۷۹ ، تعداد ناحیه : ۲۰ نفر

سال ۹۲ ـ ساری ، سالن غدیر سپاه کربلا
تعداد شرکت کننده : ۱۸۵ نفر
برادران : ۱۱۲ نفر ، خواهران : ۷۳ ، تعداد ناحیه : ۲۰ نفر

سال ۹۳ :

الف) ساری ، سالن غدیر سپاه کربلا و نواحی نکا ، آمل و تنکابن ، کارگاه آموزشی تقویت فن بیان جهت راویان آموزش دیده
تعداد شرکت کننده : ۲۰۰ نفر
برادران : ۱۲۵ نفر ، خواهران : ۷۵، تعداد ناحیه : ۲۲ نفر

ب) منطقه عملیاتی جنوب ، کارگاه آموزش میدانی جهت راویان آموزش دیده

تعداد شرکت کننده : ۱۲۰ نفر
برادران : ۱۲۰ نفر ، تعداد ناحیه : ۲۲ نفر

تعداد استاد راوی آموزش دیده در سازمان در سازمان بسیج : ۱۵ نفر

سال ۸۹ = ۶ نفر ، سال ۹۰ = ۲ نفر ، سال ۹۱ = ۴ نفر ، سال ۹۲ = ۳ نفر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*