خانه » فرماندهان آسمانی » عید دیدنی در آسمان
عید دیدنی در آسمان

عید دیدنی در آسمان

پرواز فرماندهان و سرداران شهید استان مازندران در فروردین ماه

ردیف نام نام خانوادگی شهرستان تاریخ شهادت
۱ علی رضا نوبخت بابلسر ۱۳۶۱/۰۱/۰۲
۲ محمود خاکسار بابل ۱۳۶۱/۰۱/۰۲
۳ علی حسین(علی) عامری گرجی بهشهر ۱۳۶۱/۰۱/۰۲
۴ محمدرضا فرامرزی گروسی ساری ۱۳۶۴/۰۱/۰۳
۵ سیدمحراب حسینی کاردر بابل ۱۳۶۰/۰۱/۰۴
۶ محمد عبدی خانه سری نکا ۱۳۶۰/۰۱/۰۵
۷ حسین خیری مقدم ساری ۱۳۵۸/۰۱/۰۷
۸ بهمن کیانی گلوگاهی گلوگاه ۱۳۶۵/۰۱/۰۹
۹ سیدمصطفی گلگون تنکابن ۱۳۶۷/۰۱/۳۱
۱۰ فرامرز غربا بابل ۱۳۶۳/۰۱/۱۱
۱۱ سیدمحمدتقی هاشمی نسب بهشهر ۱۳۶۵/۰۱/۱۵
۱۲ محمد فتح اللهی ارمی نکا ۱۳۶۵/۰۱/۱۵
۱۳ محمدحسین(مهران ) متولی ساری ۱۳۶۵/۰۱/۱۵
۱۴ محمدحسن(حسن) قاسمی طوسی نکا ۱۳۶۶/۰۱/۱۸
۱۵ حمیدرضا نوبخت بابلسر ۱۳۶۶/۰۱/۱۸
۱۶ سیدمنصور نبوی امرئی ساری ۱۳۶۶/۰۱/۲۰
۱۷ ایرج سورکی آزاد میاندرود ۱۳۶۲/۰۱/۲۳
۱۸ شعبان قلی زاده کندی رامسر ۱۳۶۰/۰۱/۲۵
۱۹ صمد کریم تنکابن ۱۳۶۲/۰۱/۲۵
۲۰ جمشید نائیجیان آمل ۱۳۶۷/۰۱/۲۸
۲۱ سیدعلی اکبر شجاعیان بابل ۱۳۶۶/۰۱/۳۰
۲۲ موسی رجبی آهنگری قائم شهر ۱۳۶۵/۰۱/۳۱

شهادت همشون مبارک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*